Aktualności

Kolejny kurs PNF Podstawowy zakończony! Pozdrawiamy uczestników!

Kolejne terminy kursów znajdziecie tu!

 

kurs PNF Warszawa IPNFA PTF

Pierwszy moduł kursu Podstawy Terapii Manualnych : odcinek szyjny, odcinek piersiowy i kończyna górna  zakończony sukcesem!

Zobacz kolejne terminy warsztatów!

Kurs Podstawy Terapii Manualnych w Kinezio

Nowe terminy warsztatów Skoliozy Idiopatyczne – warsztaty (etiopatogeneza, diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego)!

Warsztaty mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia skolioz idiopatycznych. Omówione zostaną podstawy teoretyczne i praktyczne metody postępowania diagnostycznego i korekcyjnego.

Więcej tu

Skoliozy idiopatyczne - warsztaty dla fizjoterapeutów.

Z uśmiechami na twarzach zakończyliśmy dziś kurs Mulligan Concept A w Warszawie!

Pozdrawiamy fantastycznych kursantów 🙂

Cały ostatni tydzień spędziliśmy w Tarnowskich Górach na kursie rozwijającym NDT Bobath dla dorosłych. Tematem kursu była Terpia Kończyny Górnej.

Atmosfera na kursie była fantastyczna, choć było dużo pracy 🙂
Dziękujemy Instruktorowi Marc’owi Michielsen’owi, naszej tłumaczce Ani, pacjentom oraz przesympatycznym i pilnym Kursantom! 🙂

Nowy kurs u nas!

SUCHOIGŁOWA TERAPIA I MEZOTERAPIA IGŁOWA KOLAGENEM W LECZENIU MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWYCH ZESPOŁÓW BÓLOWYCH

Mamy to 🙂 !

Od teraz wszystkie nasze szkolenia posiadają akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii!
http://fizjoterapia.org.pl/akredytacja-kursow/

Szukasz funduszy na specjalistyczne szkolenie?

Sprawdź finansowanie z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO!

Od 2016 roku zainteresowani pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na
wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. – pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
– wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania wynosi:
dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*
*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Kwota jaką można przeznaczyć na osobę to około 11800 zł. (kwota zwolniona z podatku VAT).

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

1. Wybierz szkolenie, które Cię interesuje;
2. Pobierz wniosek z właściwego Urzędu Pracy;
3. Pomożeci Ci BEZPŁATNIE w wypełnieniu wniosku;
4. Złóż wniosek we właściwym Urzędzie Pracy i poczekaj na decyzję;
5. Pospisz umowę z Urzędem Pracy;
6. Realizujemy dla Ciebie szkolenie;
7. Dostarczamy Ci całą dokumentację szkoleniową i fakturę potrzebną do rozliczenia z UP;
8. Twoim pracownicy zyskują nowe kompetecje!
Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

Spytaj nas o szczegółowe informacje:
Milena Bałon; 515-273-922; kursy.kinezio@wp.pl

Darmowe szkolenia dla bezrobotnych!

Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS 2.14/00354/2012), co umożliwia osobom zarejestrowanym jako bezrobotne ubieganie się o pokrycie kosztów kursu przez Urząd Pracy. Głównym warunkiem jest pobranie w UP wniosku na szkolenie indywidualne oraz wyrażenie gotowości do otwarcia własnej działalności lub znalezienie pracodawcy. Więcej informacji uzyskacie Państwo w swoim Urzędzie Pracy.
W zależności od wymagań Urzędu Pracy przygotujemy kompletną dokumentację, tak aby mogli Państwo uczestniczyć w kursie BEZPŁATNIE!!!
Zapytaj o szczegóły: kursy.kinezio@wp.pl; 515-273-922

KINEZIO © Copyright 2016