logo

Aktualności

Nowe terminy warsztatów Skoliozy Idiopatyczne – warsztaty (etiopatogeneza, diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego)!

Warsztaty mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia skolioz idiopatycznych. Omówione zostaną podstawy teoretyczne i praktyczne metody postępowania diagnostycznego i korekcyjnego.

Kolejny kurs PNF Podstawowy zakończony!

Pozdrawiamy uczestników

Foto